1. DREPTURI DE AUTOR (COPYRIGHT)

Toate elementele de conţinut al acestui site (texte, imagini, grafice, butoane, programe, elemente de grafică web, scripturi etc.) constituie proprietatea firmei TACT SRL şi sunt protejate conform Legii drepturilor de autor şi a altor legi privind dreptul de proprietate intelectuală.

Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor în vigoare.

 1. MĂRCI

TACT SRL restricţionează utilizatorului dreptul de a descărca sau de a reproduce parţial sau integral elementele conţinute în cadrul site-lui, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor TACT SRL, fără acordul scris al acesteia.

 1. DATELE PERSONALE

Utilizatorul este responsabil pentru toate activităţile care survin prin accesarea contului şi parolei personale pe acest site. TACT SRL nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenţei utilizatorului privind securitatea şi confidenţialitatea contului şi parolei sale.

TACT SRL respectă dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite de către TACT SRL numai în scopul declarat al acestui site. Informaţiile din contul de înregistrare, precum şi datele din formularul de comandă vor fi folosite pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, informări despre eventualele promoţii, etc.

TACT SRL prelucrează numele, prenumele Dvs. si domiciliul / sediul cuprinse în contractul încheiat cu noi, doar pentru executarea contractelor încheiate cu dumneavoastră. Aceste date vor fi păstrate în baza noastră de date pe durata ținerii evidențelor Editurii.

TACT SRL prelucrează numărul dumneavoastră de telefon și adresa dumneavoastră de e-mail, pentru comunicarea cu Dvs. si expedierea către Dvs. a comenzilor si / sau a newsletterelor Editurii. Aceste date vor fi păstrate în baza noastră de date pe durata ținerii evidențelor Editurii.

Nu vor fi utilizate datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la Dvs. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

Revizuim în fiecare an datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate, intereselor Dvs. legitime sau îndeplinirii obligațiilor noastre legale. Datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse.

Beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care ni le furnizați, putând să limitați prelucrarea realizată de noi și chiar să solicitați ștergerea datelor. Menționăm că intervenția asupra datelor pe care ni le-ați furnizat poate fi de natură să împiedice pe viitor executarea contractelor încheiate între Dvs. și Editură.

Datele personale vor putea fi însă transmise autorităţilor în drept sa verifice tranzacţiile comerciale sau altor autorităţi în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile in vigoare.

Drepturile de care beneficiază utilizatorii website-ului nostru

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către TACT SRL, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea TACT SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către TACT SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete. Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, TACT SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către TACT SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al TACT SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care TACT SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: editura@imaginetact.ro.

 1. SECURITATEA INFORMAŢILOR

TACT SRL garantează securitatea şi confidenţialitatea datelor găzduite şi transmise prin sistemul său informatic. TACT SRL nu îşi asumă însă responsabilitatea pentru pierderile de informaţii cauzate de orice defecţiuni sau erori ale softului cu care este conceput şi găzduit site-ul şi nici nu garantează faptul că site-ul, serverul/serverele sau mailurile expediate de pe acest site,  nu conţin viruşi sau alte componente dăunătoare. De asemenea, societatea TACT nu răspunde pentru defecţiunile care periclitează securitatea serverului pe care este găzduit site-ul.

 1. NEWSLETTERE

Prin abonarea la newsletterele periodice se consideră că utilizatorul consimte primirea de e-mail-uri periodice cu informaţii diverse din partea firmei.

 1. POLITICA DE PREŢURI. LIVAREA

Preţurile cărţilor sunt cele afişate pentru fiecare produs în parte.

Preţul final plătit de client este format din preţul cărţii afişat pe site la care se adaugă  cheltuielile de expediţie aferente. TACT SRL nu percepe clientului la cumpărarea produsului nicio taxă suplimentară  faţă de preţul astfel calculat.
Livrarea se va face în limita stocului disponibil.

Pentru cărţile aflate în stoc, livrarea se va face conform opţiunii clientului, prin curierat. Pretul pentru livrare afisat este valabil pentru orice locatie de pe teritoriul tarii care se regaseste in Reteaua Logistica Nationala DPD- vezi https://www.dpd.com/ro/home/produse_i_servicii
Daca localitatea in care solicitati livrarea coletului cu carti nu se afla in lista de mai sus, atunci va fi perceputa o taxa suplimentara de 0,8 lei/km exterior suplimentar (se tarifeaza pe un singur sens, pentru livrari in localitati altele decat cele din lista Centrelor Logistice DPD).

Clienţii trebuie să ia în considerare faptul că există un interval de 12-24 ore între înregistrarea comenzii şi preluarea acesteia de către curier. Orice întarziere suplimentară va fi comunicată clientului.

TACT SRL va putea desfăşura orice campanie promoţională referitor la cărţile afişate pe site, promoţii ale căror condiţii vor fi stabilite în întregime de către TACT.

 1. NOTE GENERALE

TACT SRL nu răspunde pentru defecţiunile datorate serverului pe care este găzduit site-ul sau pentru problemele cauzate de funcţionalitatea conexiunii la Internet.

Orice tentativă de acces neautorizat la acest site şi orice încercare de fraudă va fi raportată autorităţilor competente.

Orice conflict apărut între TACT SRL şi clienţi se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă între cele două părţi. În cazul în care acest lucru nu este posibil se vor aplica prevederile legale româneşti din acest domeniu iar soluţionarea conflictelor este de compentenţa instanţelor româneşti.

 1. POLITICA DE REFUND

Conform Ordonanței de urgență nr 34/4.06.2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor la distanță, cumpărătorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile calendaristice de la primirea produsului.

Cheltuielile directe de returnare a produselor sunt în sarcina cumpărătorului. Adresa de returnare a produselor este: Strada Eremia Grigorescu nr 65 , Cluj-Napoca, România.

În situaţia în care cumpărătorul a beneficiat de livrarea gratuită a produselor în condiţiile explicate la secţiunea LIVRARE, din suma de restituit vom reţine aceste costuri (costurile de transport ale primei livrări). Pentru exercitarea dreptului de denunţare unilaterală a contractului trebuie să ne informaţi în scris, prin completarea Formularului de Retur.

Rambursarea sumelor se va face în cel mult 30 de zile de la data acceptării returului de către TACT. Pentru a fi acceptată returnarea produselor, acestea trebuie să fie în aceeaşi stare în care v-au fost livrate (să nu fie deteriorate; integritatea documentelor însoţitoare).

Pentru a putea soluţiona cât mai repede cererea dumneavoastră de restituire, vă recomandăm să rambursaţi produsele prin intermediul Nemo Curier sau DPD şi nu prin intermediul Poştei Române. Puteți opta pentru înlocuirea produsului returnat cu un altul disponibil pe stoc. În cazul în care doriţi înlocuirea produsului returnat cu un altul disponibil pe stoc, cheltuielile cu livrarea vor fi suportate de dumneavoastră, ca şi client. Înlocuirea cu un produs cu o valoare mai mare presupune plata diferenţei prin ramburs la primirea coletului. Rambursarea contravalorii produsului returnat se va face în cel mult 30 de zile calendaristice prin transfer bancar în contul IBAN specificat în Formularul de Retur. Aceste prevederi  privitoarea la restituirea sumelor cuvenite clientilor ca urmare a initierii retururilor se aplica inclusiv pentru comenzile platite online prin intermediul procesatorului de plati

Daca vi s-a livrat alt produs decât cel comandat sau un produs ce prezintă defecte, contactaţi într-un interval de 3 zile lucrătoare echipa TACT (telefon 0733.11.77.55,  editura@imaginetact.ro) pentru a reclama această situaţie şi ne vom asigura ca produsul să fie înlocuit cu un produs nou sau rambursarea banilor. Costurile de retur şi de transport pentru produsul înlocuitor, dacă este cazul, sunt suportate de către TACT. Pentru produsele ale căror colete prezintă deteriorări vizibile la primirea prin curier, vă recomandăm să refuzaţi recepţia lor.

Retururile, (indiferent de metoda de transport aleasa), nu se vor expedia niciodata de catre client catre TACT cu plata ramburs.  Rambusarea sumelor se face numai prin virament bancar.

TACT SRL, în calitate de vânzător, are dreptul ca atunci când consideră că acţiunile cumpărătorului au fost cu rea intenţie să solicite daune cumpărătorului, în condiţiile legislaţiei.

Cărţile returnate trebuie să fie în aceeași condiție ca la primire: fără defecte (cu excepția viciilor ascunse).

TACT SRL în cazul în care nu poate executa contractul din cauza indisponibilității cărţilor în stoc, trebuie să informeze clientul despre această indisponibilitate, iar TACT SRL  va rambursa sumele pe care acesta le-a vărsat ca plată în termen de maximum 30 de zile. Clientul se obligă ca în momentul returnării să trimită un e-mail pe adresa editura@imaginetact.ro care să conțină:

– data expedierii coletului;

– numărul comenzii;

– suma de returnat;

– modalitatea de plată dorită (datele contului bancar sau pentru mandatul poştal).

De asemenea, retururile se fac întotdeauna cu confirmare de primire exclusiv pe adresa: str. Cometei nr. 5/4, Cluj-Napoca, Cluj  și trebuie să conțină o copie a facturii.

În orice situaţie de returnare a cărţilor, acestea trebuie să fie în aceeași condiție ca la primire: fără defecte (cu excepția viciilor ascunse) împreună cu factura care le-au însoţit. Orice conflict apărut între TACT SRL și clienți va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, se vor aplica prevederile legale românești în domeniu, iar soluționarea conflictelor este de compentența instanțelor românești.

Datele companiei

Furnizor: TACT S.R.L.
Adresa: Str. Cometei, Nr. 5/4, Cluj- Napoca
C.I.F. : RO15881952
Nr. ord. Registru Com.: J12/3129/2003
Cod IBAN: RO23BRDE130SV58281021300
Cod Swift : BRDEROBU
Banca: BRD Cluj

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

Info consumator: 021 9615